EHBO Franeker e.o.

Het is mogelijk om EHBO-ers te vragen ter begeleiding van activiteiten.

Afhankelijk van aard en omvang kunnen een of meerdere EHBO-ers aanwezig zijn.

De desbetreffende organisatie betaalt  € 40,- per inzet en per EHBO-er € 25,- per dagdeel.

Naast de EHBO-uitrusting zal ook een AED aanwezig zijn.

EHBO-ers zijn vrij van andere activiteiten vanwege hun specialistische en professionele optreden.

Voor betaling wordt een factuur gezonden door de penningmeester

Voor het maken van een afspraak - minimaal een maand voordat het evenement plaats vindt - kan contact worden opgenomen.